# (bogdomkantoor) 2004-9-9 14:42:30


Omdat het uiteindelijk de schuld was van Barf dat de onderhandelingen met de familie Van Daele afsprongen, werd hij eufemistisch gesteld onder lichte dwang gedwongen om de hoofdentertainer te worden van Feels Animal Fisting Suprise Bukkake Party. Na het lichte (zoals eerder vermeld eufemistisch uitgedrukt) dwingen afgerond was, werd er dan tevens enkele momenten stilte gehouden ter nagedachtenis van het spoedig heengaan van de onuitgerokken aarsknobbel van Barf. Spauwer vond dit quasi spicy en werd er meteen op attent gemaakt dat hij een klotsbuikje had.

Google