# (bogdomkantoor) 2004-9-11 12:42:20


Barf is niet komen opdagen vandaag, mogelijk had het iets te maken met de Animal Fisting Suprise Bukkake Party van Feel die gaat plaatsvinden. We hebben wel quasi unaniem besloten dat het zaaltje waar de vadsige Partsey gaat gebeuren van op voorhand duchtig met een kunst-stoffen laag van minstens een halve centimeter beschermd moet worden. Vermoedelijk zal dit echter toch ook niet baten en zullen we na het feesje het plaatsje in quarantaine moeten steken, mooi inmetselen in beton en lichtjes in de ruimte moeten slingeren, gniffelend dat er misschien ooit iemand wel een vortige ontdekking gaat doen. Dit voorlaatste (het ruimteslingeren) met een licht knipoogje naar de Anti-Ruimte-Dude-Moron-Of-The-Web Mark Peeters. In alle geval zal iedereen van de kantoor bemanning, buiten Feel dan, zich snel naar de uitgang reppen tegen het vallen van de avond om niet met de voet gekneld te raken in de komende vatsigheden.

Google