# (bogdomkantoor) 2004-9-14 18:42:35


Feel vond dat het tijd was om iedereen eens grondig aan een quasi medisch onderzoek te onderwerpen, iedereen werd lustig door Feel bepoteld, maar Spauwer, die rare knakker toch, bleek een aanzienlijke hoeveelheid watten in zijn hoofd verstopt te hebben. Nonkel Van Grauwel besloot daarop om Spauwer aan een ingewikkelde new age inspectie te ontwikkelen. Barf kreeg weer last van zijn vortige allergische reacties door de new age kruiden waar Spauwer uitvoerig mee besprenkeld werd. Gelukkig werd de sfeer een beetje verlicht, toen Mr. Tibalt belde om te vragen hoeveel slagen ge moet halen als ge maar met drie wiest. Satan blijkt trouwens een echte sissy te zijn die ni goe kan wiezen en bovendien ni goed tegen zijn verlies kan.

Google