# (bogdomkantoor) 2004-9-17 14:04:51


Spauwer dacht er eens quasi ernstig over na om de illegale softwarepraktijken van Barf aan te geven. Als reactie hier op dacht Barf er ernstiger (dan de quasi ernstigheid van Spauwer) over na om het voorwerk van Spauwer grondig te herwerken met als hulpmiddel de gebalde vuist. Gezien dit algemene nadelige consequenties kan hebben en verzekeringen u al eens proberen af te rippen, vond Spauwer zijn gezichtsverbouwingverzekering een onvoldoende bescherming en zag hij af van zijn inlichtingscampagne.

Google