# (bogdomkantoor) 2004-10-2 17:27:41


Barf vindt zijn knots plotseling maar boring (niet gešffiliŽerd met boren) en schuimt het wijde internet af op zoek naar een dwarsfluit (om te kopen). JEFFOsZ vindt het kopen van dwarsfluiten maar een decadente bedoening, en wilt dan ook niets te maken hebben met de transactie. Het is echter wel zo dat Barf gevraagd had aan JEFFOsZ om hem (met hem hier Barf zijnde) bij te staan bij de aankoop. Het is immers niet de eerste keer (en de oplettende kantoorverslagopvolger kan zich hoogstwaarschijnlijk een tamelijk recent concreet geval herinneren) dat Barf zich grondig laat afzetten. Smekes had goesting in een brownie, maar was aan het lijnen.

Google