# (bogdomkantoor) 2004-10-3 10:39:20


Aangezien Smekes aan het lijnen is, en daarom gisteren zichzelf een brownie weigerde, raakte Feel ge´nteresseerd in het lijnen van Smekes. Deze laatste zorgvuldig geconstrueerde zin lijkt enkel getuige te zijn van een wansmakelijk gevoel voor taal, maar heeft tevens een hoopje emotionele consequenties voor Smekes, en deze keer niet voor Feel. Het is immers zo, dat alhoewel Feel zich tamelijk onzeker voelt betreffende de manier waarop ie overkomt ten opzichte van anderen en zich meer dan voldoende (en zelfs meer dan gangbaar) bezig houdt met zijn haar, hij bij bepaalde handelingen zich verhoudt tot de protesten van anderen als een sneltrein zich verhoudt tot een zeer klein schattig konijntje dat van op voorhand constructief zwakker gemaakt is door het skelet te verwijderen (uit het konijntje in kwestie). Uit dit voorgaande samenraapsel van ogenschijnlijk willekeurig samengeworpen hoopje woorden kan men niettemin in zekere gevallen afleiden dat Feel zich ondanks de protesten van Smekes (en Nonkel Van Grauwel, die zich lichtjes verantwoordelijk voelde en zichzelf als vertegenwoordiging van de mensheid aanwees) zich moeide met het dieet van Feel. Hierdoor zal het vemoedelijk, volgens de calculaties van Spauwer, snel gedaan zijn met het dieet van Smekes, met als ijzersterke indicator diens opmerking over het tegenkomen van iemand met veel dikkere tieten (een in-di-vi-duh genaamd Toon Geens, die verder geheel onbelangrijk is).

Google