# (bogdomkantoor) 2004-10-5 20:37:42


Ook vandaag mengde Feel zich ongewild met het dieet van Smekes (we
kunnen dit mengen aanschouwelijk maken door ons twee meelsoorten voor
te stellen, genaamd Feel en Smekes, die we uit twee afzonderlijke
zakken (die elk maar een van beide soorten bevat) in eenzelfde houder
brengen zodat we dus een eengemaakt soort meel krijgen (zoals de
politie ooit in theorie eengemaakt zou moeten zijn) waarmee een brood
bakken en dit brood in kwestie voeren aan iemand die zich in het
ziekenhuis bevind nadat hij of zij (we hebben hier te maken met een
one-size-fits-all unisex brood) het slachtoffer is geworden van de
eenmaking van de politie (die in theorie doorgevoerd zou moeten
worden)), zodat de kansen dat Smekes zich eraan blijft houden nog
kleiner worden en de waarde per aandeel van het weddingschapbedrijfje
(genaamd "You Bet And Lose"), opgericht door Spauwer stegen met twee
punt acht pinten (= 2.52 euro in fakbarpinten). Koenie, de Potloodman,
raakte lichtjes gebiologeerd door de cup van het onbelangrijke
individu Geens Toon en bracht de dag door met het werpen van
zorgvuldig geslepen potloodprojectielen in de richting van een
visualisatie van diens dikke tetten.

Google