# (blog) 2004-10-10 13:23:23


Een vergelijkende studie:
Ipod vs Cassetteken.
Hier!

Google