# (bogdomkantoor) 2004-11-4 17:27:52


Koenie de Potloodman ontdekte in zijn "Potlooddude Magazine" (een quasi vierwekelijks maandblad dat vooral door hemzelve uitgegeven wordt maar waarvan hij na publicatie reeds vergeten is wat er in stond zodat hij evenveel ontdekkingsplezier ervaart als iemand die bij de samenstelling van het blad helemaal niet betrokken is) iets over waterverf, en zat dan ook de hele dag te whiiiii-en met zijn nieuw speeltje (een potteken waterverf). Voor degenen die het woord "potteken" redelijk ongepast vinden in het kader van het oprukken van het AN op de Nederlandstalige websites bestaan er vast voldoende woorden in het bewuste AN om hen duidelijk te maken dat ze onze zak mogen opblazen. Terug naar het whiiiiiiiii-en (nu al met meer i's) van Koenie daarentegen, moesten we vaststellen dat de redelijk welgeplaatste overrijpe (maar nog redelijk stevige) suikerbiet die door Barf in de whiii-ende bek van Koenie geplant werd (zonder potgrond, eerder heftig gestoempt dus eigelijk) het aantal deci-bellen liet dalen. Bovendien was er duidelijk een verband tussen de penetratiediepte van de biet en het afnemen van de geluidsoverlast (zorgvuldig vastgesteld door niet-deurwaarder Jozzy Umany). Bovendien kan men, door de negatie van vorige stelling te nemen, eveneens vaststellen dat de antipenetratiediepte van de biet en het toenemen van de geluidsoverlast een verband vormen (niet niet zorgvuldig vastgesteld door onze niet-wel-deurwaarder Tepel Twisty). Smekes vond dat hij zijn spreekwoordelijk ge´soleerd eiland van creativiteit nog eens moest verven, teneinde het te beschermen tegen slechte weersomstandigheden. Spauwer vond dit redelijk koel, en ging ook een eiland verven. Toen er door JEFFOsZ gepolsd werd welk eiland Spauwer in gedachten had bleek echter dat laatstgenoemde hier nog niet echt een idee van had.

Google