# (bogdomkantoor) 2004-11-8 20:47:52


Spauwer was vandaag een beetje moe en ging dan maar wat illegale cannabis tot zich nemen daar waar het wel legaal is (we noemen geen namen maar kijken in de buurt van dat decadente landje dat wel eens in de volksmond Holland genoemd wordt). Na in het niet eerder vermelde landje (waar echter wel naar gekeken werd) wat inspiratie opgedaan te hebben kwam hij aanzienlijk beter dan gemiddeld overeen met Smekes en bepaalde dat een pisvak een vakske is dat pismakkelijk is en dat een kakvak een vak is dat kakmoeilijk is. Vermoedelijk zal hun geoogste wijsheid gebundeld worden in een werk van groot academisch belang, getiteld: "student". De hulp van Koenie werd ingeroepen om gebruik te kunnen maken van diens uitzondelijke vaardigheden met het kladpotlood.

Google