# (bogdomkantoor) 2004-11-15 23:16:50


Vandaag heeft Smekes blijk gegeven van wat economisch inzicht. Het inzicht leek hem aangeboren te zijn, gezien hij niet echt geslaagd is als autodidact. Het openingsfeit (als in: het feit waarmee ge-opend werd) werd opgemerkt toen Smekes probeerde uit te leggen aan Koenie, de potloodman, hoe elastische rubberen dingen te maken hebben met de vraag en aanbod van dure Georgetta Armani spullen. Uiteraard was de uiteenzetting voldoende gespeend van de vergelijkingen met wereldvermaarde potloodmodellen en spreekwoorden met ofwel het woord "pot", ofwel het woord "lood", of zelfs een combinatie van beide. Dat deze laatste combinaties uiterst exotisch Nederlands taalgebruik belichamen spreekt uiteraard voor zich. Barf weerlegde echter de theorie van Smekes met het argument dat Smekes zelf (alsook Spauwer, die toevallig in de buurt stond, en eigelijk de hele rest (bijna een contradictio in terminis) van de kantoorbemanning) marginaal is, en er toch geen grote vraag heerst naar Smekes-artefacts door rijke stinkerds die blijkbaar niets beters te doen hebben dan te baden in geld dat al door ettelijke andere mensen bepoteld is geweest en als gevolg daarvan enkele uren in de wind stinkt (zodat het stinken zelf als het ware wordt overgedragen op de rijke, die dan een rijke stinkerd wordt, per definitie). Merk tevens op, dat alhoewel de laatste zin een labyrinth kan lijken van leestekens en overbodige zinsdelen, deze toch zo geniepig en zorgvuldig geformuleerd is, dat de eigenlijke stelling van Smekes reeds achterhaald kan worden en bijgevolg niet expliciet hoeft vermeld te worden. Buiten deze hoogintellectuele botsing was er ook nog meldingswaardig (of dan ook weer helemaal niet) dat JEFFOsZ zich afvroeg of er een dimensie is waar de koelkastlichtjes blijven branden, zodat ze in de onze uit kunnen zijn als de koelkast gesloten is, en dat Jonas vond dat er maar meer mensen op het forum hun tijd moeten verspelen, omdat dit nu eenmaal veiliger is dan de polka dansen voor een oude, niet-homogene, aan Alzheimer lijdende maar toch nog schietgrage Russische ex-strijder die het niet heeft voor de polka-dansers en de mensen in het algemeen.

Google