# (bogdomkantoor) 2004-12-5 21:28:26


Nadat een onbekend iemand ons heeft aangestoken hebben we zowat allemaal te kampen gehad met een redelijk lastige buikgriep. Alle buitenstaanders meenden echter de ongepermitteerde veronderstelling te maken dat we ook met diarree te kampen hadden. Bij deze willen we met de gezamelijke bogdomkantoorbemanning een quasi vreedzame boodschap de wereld insturen: HET IS NIET OMDAT WE MOESTEN SPAUWEN DAT WE OOK LOPENDE KAKA HADDEN! De marginalen.

Google