# (bogdomkantoor) 2004-12-7 13:37:42


Toen JEFFOsZ de puur retorisch bedoelde vraag "heeft er iemand zin in cybersex?" poneerde, kreeg hij meer reactie dan gezond kan zijn van de mede kantoorbemanning. Er waren er zelfs enkelen die gespecialiseerde cybersextermen konden terugvuren, waaronder "webcam", "live feed" en "nonstop bitchwanking". Om de integriteit van het kantoorverslag niet omhoog te krikken zullen we de personen in kwestie niet vermelden. Wat dacht u van die contradictorische zin, hé? Even ter verduidelijking, normaal kan men verwachten dat als de gortige mensen in kwestie (Spauwer, Barf en Smekes, respectievelijk) vernoemd worden de integriteit daalt naar een onder nul gelegen punt. Maar in dit geval, waarbij de integriteit reeds rond een Engels-kantoormeubel-laag pitje schommelt kan men enkel een stijging verwachten naar dit eerder vermelde virtuele punt. Indien u last hebt van de redelijk verspreide (medische) conditie, wiskundofobia, kan u maar beter het voorgaande niet lezen. Als u dit reeds wel gedaan heeft, kunnen we alsnog niets meer voor u doen, en kan u zich het best wenden tot de eerste algebriaanse ontwenningskliniek die u vinden kan.

Google