# (bogdomkantoor) 2004-12-9 13:59:54


Vandaag is het niet-sociaal-aanvaard-dag, uiteraard een uitstekende dag voor bogdom. Iedereen vierde deze dag dan ook uitgebreid op kantoor, behalve Koenie, de potloodman, die het gebruik een beetje heidens vond en met zijn potloodje zat te spelen. Smekes had een alles behalve sociaal aanvaarde schrijn gemaakt waarvan het de bedoeling was dat iedereen die moest zoenen. Van dat plan kwam echter niet veel terecht, onder meer omdat Smekes zijn deel van het zoenen al eerst gedaan had en iedereen hier uiteraard te vies van is (door het niet zeker zijn van het al dan niet algemeen Nederlands zijnde van de uitdrukking "vies zijn van iets", zullen we hier voor de zekerheid proclameren dat het hier om progressieve spelling gaat en we ons dus bijgevolg niet van de geldende standaarden moeten aantrekken) (en ja, we gebruiken de noemer "progressieve spelling" om onzorgvuldig taalgebruik te rechtvaardigen, maar wat gaat u daar aan doen?) om achtereenvolgens zijn of haar eigen lippen op het object te placeren (dit laatste bastaardwoord (progressieve spelling) als eerbetoon aan de Walen, die ocharme de HELE DAG Frans moeten praten). Er werd bovendien ook nog geprobeerd om wat scrabble (tm) te spelen aangezien dit steeds minder sociaal aanvaard is, in deze huidige tijden van incest, maar er rezen al snel heftige discussies rond het gebruik van progressieve spelling zodat het spel voortijdig afgebroken moest worden. Feel stelde zich hierbij voor dat zijn spel voortijdig afgebroken werd en moest prompt afgevoerd worden met een psychose. Gelukkige niet-sociaal-aanvaard-dag, Feel!

Google