# (bogdomkantoor) 2005-1-1 13:40:25


Feel doet een oproep om alle handen of ledematen in het algemeen die door het afsteken van vuurwerk gescheiden zijn geraakt van het oorspronkelijke lichaam te verzamelen en naar hem op te sturen. De laatste dagen lijken tamelijk stillekens (zoals de volksmond het uitspreekt), maar niets is minder waar. Met de aanloop naar het van start gaan van het nieuwe jaar hebben we ons met allerlei, al dan niet, voze en/of illegale activiteiten bezend gehouden, met als gevolg dat, wanneer we erop terugblikken, het allemaal maar een ranzige waas van aaneengeschakelde akelige beelden is. Het is Spauwer formeel verboden van nog op zijn eendje/eentje rode wijn te gaan kopen. Er is in een bestand vast gelegd dat hij nog maximaal 1 fles rode mag kopen, tenzij er een volwassen iemand bij is die hem toelaat van er meerdere aan te schaffen.

Google