# (bogdomkantoor) 2005-1-23 13:00:38


Smekes werd net wakker toen men hem vertelde dat hij verloren was. Uiteraard is dit niet eerlijk, dus schakelde hij de vereniging voor onbezwangerde moeders die nog steed wachten op hun bevestiging van de (huidige) paus inzake hun onbevlekte (nuja) verzwangering. Maar dat er niet gelachen kan worden met onbevlekte verzwangering, toonde de gebeurtenis die kort na de vorige plaatsvond aan. Feel merkte immers een net ontstane foetus op die zich ontwikkelde aan de rechterkant van zijn neusvleugel (de linkse) terwijl hij net (jawel, onbevlekt) uit de douche kwam. Bij deze iets om over na te denken!

Google