# (bogdomkantoor) 2005-2-2 20:43:46


Volgens Smekes waren Jezus en "12 monkeys" een onafscheidelijk duo.

Google