# (bogdomkantoor) 2005-2-8 21:38:00


Stilletjesaan (als in de zin: het komt er stilletjes aan maar wordt niettemin toch ontdekt in zijn of haar poging tot benaderen door het omstompen van een uit de kluiten gewassen namaak Ming-vaas die dus niet werkelijk uit de Ming-dynastie komt) begint het leven op/in (naargelang uw voorkeur) het bogdomkantoor weer zijn normale gangetje te gaan. Smekes zat rekening te houden met de entropie (bij zowat alles waar hij mee bezend was, wat tevens na korte tijd al op een aanzienlijk aantal mensen hun zenuwen begon te werken). Spauwer vond dat Smekes misschien een aapje als huisdier moest nemen. Hij vermoedde dat er redelijk wat winst gemaakt kan worden ten gevolge van de synergie. Ook was er vandaag iemand die geen goesting had in meer dan een beperkt aantal activiteiten, met name JEFFOsZ. Laatstgenoemde bracht zowat de gehele dag door met bouletten te eten (met mayonaise!). Barf paste een ranzig lingeriesetje, maar was niet echt tevreden met de manier waarop zijn minder vrouwelijke vormen uitkwamen. Hij moest echter wel instemmen met de mening van Feel, die verkondigde dat de vrouwelijke kant van Barf door het setje wonderwel op subtiele wijze geaccentueerd werd.

Google