# (bogdomkantoor) 2005-2-10 16:52:55


Jaja, de trein zit vol. Feel was van plan om een quiz te organiseren, maar daar was Barf niet zo voor te vinden. Volgens hem zit er aan al die quizzen (meervoud van "quiz") altijd wel een ranzig randje. En dat zei hij (volgens hemzelve) niet alleen omdat die uitspraak iet of wat allitereerde. Merk tevens op dat bij dit laatste hij bijna "alliteraarde" had uitgesproken, en zich daarbij zowat extreem en onsterfelijk belachelijk had kunnen maken. Spauwer richtte een comité op dat als doel had het invullen van de "kantoorbehoeften" van de bemanning. Tegen de avond moest het initiatief echter afgeblazen worden omdat er nogal tamelijk perverse invullingen van behoeften naar voren werden geschoven.

Google