# (bogdomkantoor) 2005-2-14 21:28:14


Het middagmaal werd vandaag verzorgd door Koenie, De Potloodman. Uiteraard (lees: als vanzelf sprekend) lieten we het voedsel eerst testen op sporen van potloden. Deze keer bleek er echter eens geen overdadige hoeveelheid aan grafiet in de bonen te zitten, maar iedereen vertelde Koenie echter van wel. Dit laatste uiteraard omdat het bonen waren. Koenie trok een beetje een pruillip en bleef nog redelijk lang scanderen dat hij geen potloden bij de bonen gedaan had.

Google