# (bogdomkantoor) 2005-2-18 16:30:27


Er hangt een zekere spanning in het kantoor als gevolg van de ontdekking van de lijken gisteren, maar niemand rept er een woord over. Of toch geen woord dat met bedoeling over de zaak gaat (in die zin dat "het" bijvoorbeeld een woord over de zaak kan zijn maar dus niet gerept werd met de bedoeling over de zaak te gaan). Het toetsenbord van Spauwer vertoond tekenen van pointless crapshit whorewank (lees: de topjes geven niet altijd het juiste lettertje weer op het scherm). Barf lostte het probleem op door het toetsenbord grondig in de prak te slaan. Volgens Spauwer lostte dit het probleem niet echt op, aangezien er nu nog altijd niet de juiste lettertjes op het scherm verschijnen wanneer hij op de topjes duwt, maar Barf antwoordde met een gevatte "het is allesinds niet zo stoer meer als daarnet". Spauwer kon hier moeilijk iets op terug zeggen en tsjokte naar de dichtstbijzijnde toetsenbordhandelaar. Volgens een bepaald dagblad werd gisteren Dana Winner grondig geskulled (skullen= het bevredigen met het schedeldak) waarna ze met een kakkebroek (een kakkebroek is het gevolg van uw faeces niet binnen te kunnen houden en bijgevolg te moeten lozen in uw broek) moest worden afgevoerd naar een hospitaal in de buurt. Het hospitaal was naar verluid tamelijk gelukkig met de opname van deze Belgische (quasi) celebrity. Toen Feel dit bericht las, riep hij onmiddellijk Smekes op het matje, van wie geweten is dat hij mensen kan skullen tot ze in opperste extase de controle over de sluitspier verliezen. Hoe hij tot het idee kwam om de chloaca-dragende nachtegaal te skullen, kan niemand begrijpen. Iedereen was het er over eens dat er betere targets zijn om tot faecesspuitend toe te skullen. Smekes was voorlopig niet tot commentaar toe te bewegen.

Google