# (bogdomkantoor) 2005-2-28 20:02:22


Ondanks de doofpotoperatie van Feel is Smekes nu een zelfhulpgeroep in het skullen gestart. Een aantal mensen die het verkeerd begrepen hadden en zichzelve geskulled hadden moesten met ernstige nek- en wervelletsels worden afgevoerd. Toen Barf aan Smekes vroeg of hij de Laurix al geprobed (van proben, zijnde meetapparatuur om op anale wijze metingen te verrichten oftewel het polsen naar iets) in verband met het praccie. Waarop Smekes hem wist te zeggen dat de Laurix zelf de pracman eerst nog moest proben. Later werd duidelijk dat de vraag waarover geprobed werd "of het mogelijk is om interreeksaal praccies uit te voeren is?" was. Spauwer merkte dit met verve op. Feel stond zijn muurtje te verven, maar dat had er niets mee te maken.

Google