# (bogdomkantoor) 2005-3-4 11:31:21


Barf vond dat de probestream op kantoor nu wel significant genoeg geworden was zodat hij mee moest dingen naar de titel van probeleader. Om zijn positie te versterken kocht hij via zijn halfmaandelijks weekblad "The Rauncy Semiconducting Sausage" een "Probulator 4000 Mark 6". Het laatstgenoemde apparaat blijkt de laatste telg van de succesvolle Probulatorreeks te zijn. Alhoewel het een aantal componenten gemeenschappelijk schijnt te hebben met de "Plexprobe Kingcork 8" (de huidige marktleider op gebied van probe instrumenten) hebben reeds veel mensen moeten aangeven dat de laatste Probulator superieur is aan alles wat ooit gemaakt werd in de branche. Vooral de gepatenteerde "Anal-ysator" doet het goed onder de doorwinterde probers. Feel vindt echter al die nieuwe hi-fi hi-tech snufjes vernederende voor de discipline en zweert bij zijn probe-on-a-stick. Smekes blijkt een gieter van 6 liter (dat rijmt zowat, dit geheel terzijde) buitgemaakt te hebben, maar wilt niets loslaten over de oorsprong van het lang geleden bedachte hulpmiddel. Dit bracht ons er tevens toe om even naar Mr. Tibalt te bellen om te vragen wie die gieter vroeger eigelijk uitgevonden heeft, maar laatstgenoemde had het nogal druk met seances lastig te vallen. Niettemin was het Nonkel Van Grauwel die opmerkte dat er een bevrozen spoor gieterinhoud naar het kantoor getrokken was. Wat het verband is van dit laatste met wat dan ook van het vandaag al eerder vermeldde is ons geheel en onomstreden bijster (lees: minder duidelijk dan een verse Tibetaan die in Brussel hypermodern gepresste panfluitconcertDVDs komt verkopen voor de eerste keer).

Google