# (bogdomkantoor) 2005-3-8 20:26:09


Barf heeft het in zijnen bol gekregen van bier te beginnen brouwen. Voorlopig start hij met twee projecten, zijnde stekkerbier (een bier dat onder hoogspanning gebrouwen wordt) en gortig bier. Hij verwacht vooral dat het gortig bier wel eens een groot commercieel succes zou kunnen worden. Dit onder andere in Nederland, want daarvan is geweten dat ze reeds met grote toewijding een ranzige biersoort drinken. Feel kwam zowat onmiddelijk met zijn zaad aandraven om te vragen of het het basisbestanddeel mocht vormen. Barf weerde het voorstel af met het argument dat het zo gortig nu ook weer niet moest zijn. JEFFOsZ zat vandaag nogal veel met zijn tepels te spelen.

Google