# (bogdomkantoor) 2005-5-1 21:53:04


Barf riep zichzelf uit tot Mr. Gigabaajt. Verder had niemand daar iets aan en werd het dan ook daarbij gelaten. Spauwer werd weer grondig op het matje geroepen omdat hij het forum nog niet genezen heeft en omdat we de schuld van het overwarme/ovenwarme weer ook op hem geschoven hadden. De timing van het op het vloerbedeksel roepen was echter minder dan subliem, aangezien hij door de spanning nog de rest van de dag met een pakketje in zijn broek rond liep. We hadden het dus beter net voor sluitingstijd gedaan. Het feit dat we, zondag de dag zijnde, niet moesten komen was ook weer als een kwistig gesmeerde kwezel aan ons voorbij gegaan.

Google