# (bogdomkantoor) 2005-5-27 12:18:25


Feel merkte vandaag op dat de vermenigvuldiger van zijn venstertjes in windows niet werkte. Hij had het idee gekregen om een kopie van een venstertje te maken en duwde daarvoor op het maalteken. Dit bleek echter het venstertje te doen verdwijnen. Smekes redeneerde dat het venstertje met 0 vermenigvuldigd werd, en zocht samen met Feel naarstig naar een mogelijkheid om een ander nummertje dan 0 in te geven. Spauwer schudde met zijn spauwkop, en ging wat systeemtheorie doen. Barf gebruikte de netwerkprinter om porno af te printen en kreeg hieromtrend een berisping van JEFFOsZ, die zijn porno graag in meer als 16 kleuren afgeprint ziet.

Google