# (bogdomkantoor) 2005-5-30 21:49:28


Varkens, jong! Varkens everywhere. Bleek dat er een truck vol met varkens in onze kantoren gecrashed was. Hoe groot is de kans daarop? Maar bon, we zijn voor de rest ook al gezegend geweest met statistisch gezien marginale (als in de zin: we schreven het statistisch gezien ergens in de marge, zodat het eraf valt bij het printen, want de kans dat het voorkomt is extreem onbeleefd klein) voorvallen/gebeurtenissen/etc. Uit onderzoek van Barf bij zowat alle Vlaamsche scholen die hun leerlingen zwemmen aanbieden onder het pakket lichamelijke opvoeding bleek dat 98% van de vrouwelijke en 13% van de mannelijke leerlingen permanente maandstonden heeft. Dit verontrustte Barf toch wel heel erg, en hij schafte zich prompt een hogedrukreiniger aan. Spauwer. Dat zegt genoeg.

Google