# (bogdomkantoor) 2005-6-12 09:51:00


Barf en Feel vonden het spelletje waarbij ze hun poepen tegen elkaar duwden best wel geinig. Spauwer merkte op dat ze zich niet zo Nederlands moesten uitdrukken en greep prompt naar brandweerbijl, die uiteraard, conform de veiligheidsvoorschriften, aanwezig is.

Google