# (tip) 2002-4-5 20:07:04


Woordje voor op cocktailfeestjes door Smékûs:
Contactconditionering, een vrij spastisch woord met 3 o's en 3 i's dat eigenlijk gewoon gewenning betekent.

Google