# (bogdomkantoor) 2005-8-3 11:04:58


Volgens Feel is het vandaag de dag van de taalreis. Wat een taalreis juist is, wist hij zelf nu ook wel niet onmiddellijk, maar hij was er vast van overtuigd dat het extreem hip wordt. Later vroeg hij advies aan Barf inzake het beleggen van zijn spaarcentjes in taalreizen. Na ettelijke diepe zuchten die niet uit een gevoel van welbehagen voortkwamen, lukte het Barf om Feel af te wimpelen met een foldertje van de Citibank. "Dat ze hem daar wat proberen aan te smeren", zei hij nog tegen Spauwer, die blijkbaar nog wel geÔntresseerd was in een spelletje "de spaarcentjes van Feel op stiekume wijze jezelf toeŽigenen". Na een paar uur was Spauwer er echter nog niet in geslaagd om de centjes van Feel binnen te rijven, en bijgevolg gaf onzer Spauwie het op, en ging met wansmaak en extreme verbazing vaststellen dat Smekes niet verdikt is. De wereld is vast ten einde.

Google