# (bogdomkantoor) 2005-8-7 13:46:41


Nonkel van Grauwel was al even wat aan het verstenen van inactiviteit, en om het proces om te keren dropte JEFFOsZ er de laatste editie van het CrushFuck Magazine. Dit was ruimschoots voldoende voor verzekerde activiteit gedurende ongeveer 2 weken. Doordat de hyperkinetische handelingen van de Nonkel voldoende zijn om onze lokalen te verwarmen, konden we eveneens wat geld uitsparen door de verwarming uit te schakelen. Het is buiten al warm genoeg, zegt u? Wel, wij op kantoor hebben het uiteraard graag knusjes, desnoods huren we een copulerend koppel, enkel om het wat warm te houden, zeggen we altijd. Door een redelijk groot uitgevallen teek die zich in de rechterzijde van het hoofd van Smekes genesteld had, klaagde deze wat van nekpijn door dat het eerder vermelde hoofd wat scheef trok.

Google