# (bogdomkantoor) 2005-8-9 13:40:08


Het CrushFuck Magazine heeft Nonkel Van Grauwel ertoe aangezet om weer voor orakel te spelen. Laatstgenoemde orakelde immers plots dat er een donkere wolk boven de toekomst van Smekes schijnt te hangen, en dan nog iets met het afsluiten van jeugd, onschuld en gelukkigheid. Smekes, die zich van dit alles niet veel aantrok, zag een verband tussen donkere wolken en de zware uitlaatgassen die zijn fiets verspreiden bij het onnodig veel optrekken 's morgens in de vroegte op weg naar het kantoor, en verspeelde bijgevolg geen karmapunten aan de negatieve voorspellingen van Nonkel Van Grauwel. Spauwer voelde nochtans ook iets aan zijn water, maar dat gebeurd wel meer en is dikwijls te verklaren door diens hardnekkige gewoonte om biologisch geteeld zand te drinken.

Google