# (blog) 2005-8-19 10:29:14


Voor diegenen die zich de taalkemel in de laatste bogdomkantoorepisode (er was ditmaal geen sprake van progressieve spelling) "herinneren", reacties zijn altijd welkom op ons bogs iemeeladres. (dank aan Geert, de alles behalve Smetloze, alias De Gek, voor het opmerken van een onvrijwillige vertyping in het woord herrinert)

Google