# (bogdomkantoor) 2005-9-21 13:23:35


Kellog's schijnt zich niet aan de door bogdom vastgelegde standaard te houden inzake het gebruik van de term muesli en cruesli. De zaak wordt nader onderzocht door Barf en er is reeds sprake van een zekere correspondentie om Kellog's aan te manen zich aan te passen aan de sinds zekere termijn geldende internationaal aanvaarde conventies.

Google