# (bogdomkantoor) 2005-11-20 12:31:03


Feel heeft weer wat metafysische uitleg in de Flair letterlijk zitten nemen en veroorzaakt redelijk penetrante en ambetante tijdssprongen op kantoor. Iedereen is in die mate gedesoriënteerd geraakt dat het aantal braakneigingen per dag nog hoger ligt als anders en dat de vloer sinds gisteren (of was het een week geleden?) nu voor meer dan driekwart bedekt is met vunzigheden allerlei (bv. over-geefsel, uit- en antwerpselen), dit tegenover een meer normaal gemiddelde van slechts één kwart. De oplossing van Spauwer (die voelde zich vreemd genoeg nog verbazend goed in zijn element) had te maken met het quantummechanisch binnenstebuiten keren van Feel, en zo diens irittante invloeden op zichzelf te richten. Na enkele uren was iedereen het er echter over eens dat we nu ook weer niet een van de tijdsspanningen vibrerend uitdeinend kotsomhulsel op kantoor willen. Het tweede beste voorstel was het porren van Feel met een stok, waar we ons dan ook voor de rest van de dag mee bezig hielden.

Google