# (bogdomkantoor) 2005-12-1 13:11:38


Vandaag liepen de spanningen hoog op, nadat zowel Feel als Spauwer een grote parasitaire capaciteit vertoonden (in de orde van ettelijke deciFarads). Smekes ontwikkelde tussendoor even een zuiver imaginaire hometrainer, en rekent op een gigantische verkoop onder de bevolking op hoge leeftijd die reeds in ijlere sferen leeft. Barf ontdekte dat als de condities in favor zijn van resonantie, dit aanleiding kan geven tot destructie. Smekes merkte op dat de sjofaash van de buitenwereld kapot is, waardoor Spauwer overweegde van een half jaar in zijn bed te blijven liggen.

Google