# (bogdomkantoor) 2005-12-7 00:44:46


In verband met de campagne tot het herwaarderen van het menselijk babykindje (gesteund door de Europese Gemeenschap), engineerden we de volgende slogan: "zwangerschap baart kunst".

Google