# (bogdomkantoor) 2006-1-3 16:15:02


De bioritmes van Spauwer en Feel raakten vandaag tamelijk door wederzijdse invloeden aan het resoneren, met respectievelijk spauwen en feelen (van: to feel) tot gevolg. Barf zijn bioritme was redelijk gevoelig voor hogere frequenties en dacht dat zijn buikje rond eten en een winterdutje houden hiervoor een goede oplossing was.

Google