# (bogdomkantoor) 2006-1-9 16:17:14


Barf liep vandaag rond met een tennis-raket (een met stabilisatievinnen) in zijn gat. Niemand weet waarom, en er was geen enkele moedige ziel die het durfde te vragen. Ge zou voor minder. Spauwer en Feel richtten een hardcore band op en legden zich onmiddellijk toe op het obscure quadcore-genre (hierbij spelen 4 hardcore bands dooreen).

Google