# (bogdomkantoor) 2006-1-17 22:43:47


Spauwer, Barf en JEFFOsZ zitten nogal in een crisis en zijn achterwaartse-salto-gewijs in net vermelde richting geëvolueerd tot ze wederom in het stadium van ordinaire ruilhandel hervallen blijken te zijn. Smekes vreest dat ze binnen enkele dagen wel eens niet meer sedentair zouden kunnen zijn en ze met wascokrijtjes op holbewoners-wijze buffels en kangeroos op de muren griften. Het rondkliederen van home-made uitwerpselen zou eventueel ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. In samenspraak met Nonkel Van Grauwel werd er een batch gigantolattekes besteld die met hun groot traagheidsmoment wel eens terug wat beschaving in de achterwaarts evoluerenden kunnen meppen. Naart schijnt is er zelfs écht iemand met een embryo in zijn rug.

Google