# (bogdomkantoor) 2006-2-7 21:52:45


Smekes voelde zich wat slappekens vandaag, tot hij omstreeks de namiddag door had dat Barf al heel de dag zijn DNA zat te polymeriseren. Dat dit vermoeiend is voor de persoon die dit ondergaat staat uiteraard buiten kijf. Barf koesterde blijkbaar nog enkele niet opgeloste wrokrestanten tegen Smekes, resulterend uit de laatste woordenwisseling. JEFFOsZ vond al dat gedoe voor pussies, en richtte prompt een pussiebeschermingsfonds op, vooral voor het fonds. Volgens Nonkel Van Grauwel zijn er piemels in the house.

Google