# (bogdomkantoor) 2006-2-22 01:33:01


Conclusie van de dag:
"There's a bit of Bogdom in all of us."

Google