# (bogdomkantoor) 2006-2-23 13:15:17


Conclusie van de dag:
"Do it with Bogdom."
In opdracht van de foetbalbond ontwikkelde de bogdom-denktank enkele variaties op, slash, addities aan het spel. Populair was de laser-mode waarbij de spelers die off-side staan doodgelaserd worden door een blits hoogvermogenmodel. Hierdoor worden belangrijke strategische effecten ge´ntroduceerd en bovendien is er sprake van een nivellerend effect doordat grote verschillen in ploegleden worden weggelaserd, als gedachtenexperiment kan hier het duidelijke voorbeeld van 1 tegen 11 gebruikt worden. Andere voorstellen die het haalden zijn het gebruik van anti-foetballerken-mijnen, het loslaten van leeuwen, olifanten of den Toon, stijgend water en de klassieker: iedereen maar 1 health meer zodat een zelfs niet-welgemikte stamp achter de rug van de arbitter-fatbot-controlemachine de tegenspeler kan doden en men bijgevolg kans maakt op een homerun ..., ofzo.

Google