# (bogdomkantoor) 2006-3-26 15:25:53


Al dan niet ongelukkigerwijze is Barf opnieuw gematerialiseerd, en wel in de buurt van een van de urinoiren die het kantoor rijk is. Over zijn trans-kosmische ervaring wou hij echter niets kwijt. Blijkbaar was het wel een redelijk afmattende ervaring, want hij wou zichzelve prompt belonen met een nieuwe gitaar, qua modelleke "ne Fender Squender" genaamd. Spauwer hing alvast een bordje "verboden stairway to heaven te spelen, Barf" op een centrale plaats, zodat er duchtig naar verwezen zal kunnen worden in de toekomst.
Ondanks een duidelijke oproep hebben we toch digitale beelden van fallussen binnen gekregen. Meer dan anders zelfs. Gelieve onze meel-boks (een fijne woordspeling die doelt op de boksen die men kan krijgen) dus niet vol te spammen met de fallus van jezelf, noch die van je naasten (nichten EN zussen inbegrepen).

Google