# (bogdomkantoor) 2006-4-7 11:32:33


Toen Barf ontdekte dat de flip-flop-schakeling ook wel eens een bistabiele multivibrator genoemd wordt, wreef hij prompt zijn kruisje tegen een hele hoop verschillende elektronische componenten die deze bewuste schakeling bevatten. Spauwer vond het niet meer leuk toen hij slijmdraden in zijn pc vond, en installeerde een afspanning met prikkeldraad rond zijn werkplek, met wachtpost en al. Enkele uren later sloot hij zichzelf buiten nadat hij zijn wachtwoord vergeten was.

Google