# (bogdomkantoor) 2006-4-17 13:00:44


Te laat! Het Pasen-diner zorgde voor een dag vol wervelende space-disturbanties, flashen van spauwende rondkolkende grieten die propeerden te ontsnappen uit de a-room-with-a-moose-dimensie, spontaan verschijnende paas-eitjes (tot in de sinusholtes van Spauwer toe) en een door de computer gesteunde volledig concrete en uitgewerkte dimensionering van een scheidingsdrum gebaseerd op het principe van vloeistof-vloeistof-extractie met behulp van een knettergek vloeibaar membraan. Amaj mijn botten!

Google