# (bogdomkantoor) 2006-6-9 09:06:49


we hebben drie vunzige aapjes moeten buitenzetten omdat ze de rus(t) op het kantoor aan het verstoren waren. EÚn ervan werd na goed kijken ge´dentificeerd als Feel. De andere twee schijnen geŰvolueerd te zijn uit een beschimmelde sandwich ergens in een hoekje.

Google