# (bogdomkantoor) 2006-7-3 22:09:51


Jezus belde de flikken, maar die kwamen niet. Typisch...

Google