# (bogdomkantoor) 2006-8-2 12:39:48


JEFFOsZ had wat last van groen-gele afzetting tegen de linkerkant van zijn hoofd. Eerst moesten we allemaal grondig lachen om deze manifestatie, waarvan we meenden dat het schurft was. Later bleek het om een iets ernstiger geval van spontane gezichtsoxidatie te gaan. Nonkel Van Grauwel stelde (iets te) snel voor om alle zuurstof uit het kantoor te verwijderen en er zo voor te zorgen dat er van verdere oxidatie, van wie zijn of haar gezicht dan ook, geen sprake meer kan zijn. Na een korte testfase bleek dat dit toch geen strak plan was. Iedereen, buiten Barf, bleek nogal wat zuurstof nodig te hebben om zich te kunnen concentreren. Barf, die niet aangetast bleek te zijn door het gebrek aan zuurstof werd grondig op de onderzoekstafel gelegd met zo een hippe lamp om recht op zijn bakkes te schijnen teneinde goed te kunnen waarnemen met een speurend slash onderzoekend oog.

Google