# (bogdomkantoor) 2007-1-22 23:28:55


We kregen te horen dat Smekes, wanneer hij er eens geld voor vindt, een investering zal maken in een gigantische lekstok. Met een stok als een pilaar en een lekbol zo groot als een huis zal hij dan verwarring zaaien over heel de wereld. Barf voelde zich ietwat ongemakkelijk, omdat hij zo herrinerd werd aan de tijden (lees: enkele dagen geleden) dat het motto nog "praat eens met Liesje Van Gelder en voor u het weet zit u met een lekstok in uw kelder" was.

Google